13 Temmuz 2015 Pazartesi

TÜRKAN SILAY RADOR 

1971 de Bedri Rahmi atölyesinden mezun oldu.Çeşitli okullarda öğretmenlik
yaptı ve Eskişehir Anadolu Ünİversitesi’nin kuruluş aşamasında danışman
olarak çalıştı.1991-2006 yılları arasında İş Bankası Parmakkapı Sanat
Galerisi’ni yönetti. 1971 ve 2014 yılları arasında kırk kişisel sergive 25
grup sergisine katıldı.

“Resimlerimi kısaca şöyle anlatabilirim: Ben akımlarla ilgilenmem. Sanatımın
gerektirdiğini yapmaya çalışıyorum.Beni daha çok leke etkiler. Açık-koyu
düzeni beni büyüler.Siyah-beyaza hayranım.Renk ise lekelere bir vuruştur.

Resimlerim hayallerimin ürünüdür yani bu resimlerdeki "benim
İstanbulum"dur. Bazen tepeden kuş gibi bakarım,bazen karşıdan, bazen iki
bakışı aynı resimde kullanırım, büyük lekelerin eşliğinde kuşlarım bir
benek gibi gereken yerdedir.”

Türkan Sılay Rador büyük lekelerin ekspresif bütünlüğü içinde dışavurumcu bir anlatımla kompozisyonlarını oluşturuyor.Çalışmalarında lekeyi oluşturan altyapı yani desenin güçlü oluşu, lekedeki olumluluğu sağlıyor.Bir yerde desenin sağlamlığı güçlü bir lekeyi oluşturuyor da diyebiliriz.

TÜRKAN SILAY RADOR 

Graduating from BedriRahmioğlu’s studio in 1971, she taught in various schools and worked as a consultant at the foundation of Anadolu University in Eskişehir. She was the curator and manager of İşSanatParmakkapı Gallery in İstanbul between 1991-2006. Until 2014 her works were displayed in 40 solo and 25 group exhibitions.

“I’m not interested with the art movements”, she says, “I’m simply trying to perform what my art necessitates. I’m mostly impressed by the “tache”. Combination of clear and obscure fascinates me. I admire black and white. Colour is nothing but a touch of “tache”.

“My paintings are flight of imagination, meaning it’s my personal interpretation of İstanbul which sometimes I look down on like a bird, sometimes I face directly and at other times I use both perspectives simultaneously. My birds are accompanied by grand taches.”

TürkanSılayRador forms her compositions in an expressionist way with the expressive integrity of grand taches. In her works the substructure forming the tache makes the pattern sturdy and gives a positive look to the tache. We can also say the sturdy pattern generates the stongtache.


Sayende_Bolluk_Var.jpg görüntüleniyor
SAYENDE BOLLUK  VAR
Korkunc_Sirenler.jpg görüntüleniyor
KORKUNÇ SİRENLER

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder