14 Temmuz 2015 Salı

ŞİVE NEŞE BAYDAR
1967 yılında İstanbul’da doğdu. 1991 Yılında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden mezun oldu. 1995 yılında İ.T.Ü Görsel Çevresel Sanatlar Programında Yüksek Lisans Eğitimini Tamamladı. 2003’te M.S.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde Sanatta Yeterliliğini aldı.
1996 yılında Y.Ö.K Yurtdışı Bursuyla S.D.Ü Resim Bölümü’ne atanarak 1999 yılına kadar aynı üniversitede Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı.1999-2003 yılları arasındaMSGSÜ, GSF Temel Sanat Eğitimi Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2003-2005 yılları arasında Isparta GSF, Resim Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2005 yılından beri Sakarya Üniversitesi GSF Resim Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
Kişisel Sergiler
2012 Mabeyn Gallery  “ İki Şey Arasında”
2011 Kunstenhuis Galeri, “Gölge ve Boşluk’’ Amsterdam-Holanda
2004 “Eko Ego”, Galeri Binyıl, İstanbul
2000 “Aynılık Ayrılık”, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, İstanbul
Seçilmiş Karma Sergiler
2013  “Frames of Turkish Art” Kö-Tar Lat Gallery, Budapeşte
2013   “Valorı Dın Arta Turca” Palatul Culturıı Targul-Mure, Maceristan
2013 Artis Tüyap art Fair “Bütün Her şeyi Yanımda Taşıyorum” İstanbul  
2013  “Bütün Her şeyi Yanımda Taşıyorum” Tüyap Sanat Fuarı Kolektif
I2013 “Hasat” Sakarya Üniversitesi Öğretim Görevlileri Sergisi, Sakarya  
2013  “Art Suites Gallery” Uluslararası  Çalıştay  , Bodrum
ŞİVE NEŞE BAYDAR
Şive Neşe Baydar was born in 1967. In 1991 she graduated from Mimar Sinan Universityof Fine Arts, Faculty of Painting. In 1995, she completed her masters degree in I.T.UVisual Environmental Arts Program. In 2003 She got her Proficiency in Arts degree inM.S.U. University of Fine Arts, Faculty of Painting.
In 1996 with Y.O.K Overseas Fellowship, she was assigned to the Painting Departmentof SDU as research assistant. Between 1999-2003 she was a research fellow in MSGSU in the Fundemental Art Education, Painting Department. 2003-2005 she was a member of faculty in the Painting Department of GSF, Isparta. Since 2005 she is a member offaculty in Sakarya University Fine Arts Faculty, Painting Department.
Solo Exhibitions
2012 Mabeyn Gallery "between two things"
2011 Kunstenhuis Gallery, "Shadow and Space" solo exhibition, Amsterdam-Netherlands
2004 "Eco Ego", Gallery Binyıl, Istanbul
2000 "The Sameness of Separation", State Fine Arts Gallery, Istanbul
Selected Group Exhibitions
2013  Artis Tüyap art Fair “to carry the whole thing” İstanbul  
2013  “Art Suites Gallery” İnternational work shop , Bodrum
ORMAN SERİSİ


HAFİFLİK

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder