10 Temmuz 2015 Cuma


M. ÇAĞATAY GÖKTAN

1979 yılında İzmit’te doğdu. 2001 yılında Kocaeli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü’nde “Lisans” eğitimini, 2006 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Fotoğraf Anasanat Dalı’nda “Yüksek Lisans” eğitimini, 2014 yılında ise Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Plastik Sanatlar Anasanat Dalı’nda “Sanatta Yeterlik” (Doktora) eğitimini tamamladı. Ulusal ve uluslararası birçok kişisel sergi açtı,  karma sergiye katıldı, seminer/konferans verdi, makale yayınladı ve bildiri sundu. Şu an Kocaeli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır.

Kişisel Sergileri: İzmir Sabancı Kültür Sarayı ve Sanat Merkezi (2005); Lefkoşa/Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi IV. Uluslararası Fotoğraf Günleri (2005); İFSAK I. Uluslararası İstanbul Fotoğraf Bienali (2006); Stadtjugendring Stuttgart (Almanya) e.V. Kültür Merkezi (2007); Gorzów Wlkp./Polonya Miejski Ośrodek Sztuki BWA Sanat Galerisi (2008); Yakın Doğu Üniversitesi VI. Uluslararası Fotoğraf Günleri (2009); I. Uluslararası İzmir Sanat Bienali (2011), Budapeşte Vörösmarty Mozi Sanat Galerisi (2012); Kocaeli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi (2014).


He was born in izmit in 1979. He completed his bachelor's degree at Kocaeli University, Faculty of Fine Arts, Department of Photography in 2001; master's degree at Dokuz Eylül University, Institute of Fine Arts, Department of Photography in 2006; Proficiency in Arts (PhD) at Kocaeli University, Institute of Social Sciences, Department of Plastic Arts in 2014. He held many solo exhibitions and participated in numerous group exhibitions; gave seminars/conferences, published several articles and presented papers both nationally and internationally. He is now working as an Assistant Professor at Kocaeli University, Faculty of Fine Arts, Department of Photography.Solo Exhibitions: İzmir Sabancı Cultural Palace and Art Center (2005); Lefkoşa/Cyprus Near East University  IV. International Photography Days (2005); İFSAK I. International İstanbul Photography Biennial (2006); Stadtjugendring Stuttgart (Almanya) e.V. Cultural Center (2007); Gorzów Wlkp./ Poland Miejski Ośrodek Sztuki BWA Art Gallery (2008); Near East University VI. International Photography Days (2009); I. International İzmir Art Biennial (2011), Budapest Vörösmarty Mozi Art Gallery (2012); Kocaeli University Culture and Congress Centre (2014).

Kıyıya Vuranlar 1
Kıyıya Vuranlar 2

    

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder