13 Temmuz 2015 Pazartesi

GÜLSÜN TOKER EROĞLU

1963 İstanbul doğumlu. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim Bölümü mezunu. Mezuniyet sonrası yedi yıl öğretmenlik yaptı.1990 sonrası sanat çalışmalarına başladı.Kooperatif ve Kolektif İnisiyatif Sanatçı birliklerini kurdu. Sergi organizasyonlarını üstlendi. 2006 yılında TKR12 Sanat Evi ve TKR12 Film Yapım Yönetim Araştırma Şahıs Şirketini hayata geçirdi. Koleksiyonlarda resimleri bulunmakta ve halen Fenerbahçe,TKR12 Sanat Evi'nde, sanat çalışmalarına, yapımcılık ve yönetmenlik ve sergi koordinatörlüğüne devam etmektedir.

SERGİLER
2015   3.Uluslararası İzmir Sanat Bienali          Kişisel Katılım,
2015   N.K.Ü.Güz.San.Tas.ve Mim.Fak.   Kolektif İnisiyatif “Her Yerde Olabilir”Sergisi Tekirdağ
2015   Beylerbeyi Sarayı,Tünel Sanat Galerisi Görsav  “Cam Tavanı Delen Kadınlar Sergisi”
2014   Artist 24.Sanat Fuarı         Kolektif  İnisiyatif "Unutmamak için" sergisi,
2014   Art Suites Gallery                Uluslararası Workshop Sergisi,                Bodrum - Muğla,
2014   Y.T.Ü. Yüksel Sabancı Sanat Merkezi    “Kültürel Köprüler” Karma Sergi,
2013   Palace of Culture - Targul-Mureş            “Values of  Turkısh  Art”,  Karma Sergi,   Targul-Mureş - Romanya,
2013    Kö-Tár-Lat Gallery- Budapeşt                  “ Frames of  Turkish Art”, Karma Sergi,  Budapeşte - Macaristan,   
2013   Art Suites Gallery                 Uluslararası Workshop Sergisi,                Bodrum - Muğla,
2013   Artist 23.Sanat Fuarı          Kolektif İnisiyatif  "Herşeyimi Yanımda Taşıyorum" sergisi,

       
GÜLSÜN TOKER EROĞLU
She was born in 1963 in İstanbul. She graduated  from Marmara University Atatürk Education Faculty of Arts Painting Department. After that she taught art painting at schools for seven years. After 1990, she  started to study about art and she organized Cooperative and Collective Artist unions. She made painting exhibition organizations.TKR12 Home Art and TKR12 Movie Production Management Research founded the partnership company in 2006.
She has her own paintings in several collections. And she has been working and she has been going on art works, doing film directing and production and exhibition coordinatorship at TKR12 Home Art in Fenerbahçe.

PAINTING EXHIBITIONS
2015    3.rd International İzmir Art Biennial   Personal Private Initiation İzmir
2015 NKU Fine Arts Design and Architect Faculty Collective İnitiative " It can happen anywhere " exhibition Tekirdağ
2015   Beylerbeyi Palace, Tunnel Art Gallery Görsav“Women staves the glass ceiling” Group Exhibition
2014     Artist 24. Art Fair           Collective İnitiative"For not forgetting" Exhibition
2014     Art Suites Gallery          International Workshop Exhibition Bodrum-Muğla
2014     Y.T.U. Yüksel Sabaci Culture Center  “Cultural Bridges” Group Exhibition
2013     Palace of Culture           “Values of Turkish Art” Group Exhibition Targu Mureş - Romania
2013     Kö-Tar-Lat Gallery        “Frames of Turkish Art” Group Exhibition Budapest - Hungary
2013     Art Suits Gallery             Art Suits Galery Workshop Exhibition Bodrum-Muğla
2013     Artist 23. Art Fair           Collective İnitiative"I carry everything with me" Exhibition

G:\Resimlerim-2011\Gülsün Toker Eroğlu Rüzgar 2010 99x149 cmTual üzerine yağlı boya.JPG
RÜZGAR

C:\Users\Gulsun\Desktop\ESERLER!\Gülsün Toker Eroğlu  99x 149 cm mekanik 2010 tual üzeri yağlı boya.JPG
MEKANİK


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder