14 Temmuz 2015 Salı

HASAN ASLAN
1975 doğumlu sanatçı 1993 yılında Mimar Sinan GSF’nde başladığı heykel eğitimini 2000 yılında bitirdi. Okul sonrası farklı atölyelerde dış mekan için heykel çalışmalarında yer aldı. Ağırlıklı olarak elektrot kaynak tekniği ile farklı ölçeklerde metal işler üreten sanatçı 2004 yılında kurmuş olduğu atölyesinde halen özgün çalışmalarını sürdürmektedir.Son dönem çalışmalarında karışık malzemeler ile minimal bir üslupta nonfigüratif denilebilecek eserler üreten sanatçı, bir iç kazı gerçekleştiren arkeoloğ gibi kendi kişisel mitolojisini oluşturmaya çalışmaktadır.

BAZI SERGİ ve ÇALIŞMALAR
Artist 2014 / 24. Tüyap İstanbul Sanat Fuarı / Karşı Sanat Çalışmaları
Artist 2014 / 24. Tüyap İstanbul Sanat Fuarı / Simurg’un Yolculuğu Sanat İnisiyatifi Sergisi
Artoros Ķültür ve Sanat Festivali – Antalya 2014
Bodrum Art 212 ‘’Ben / Me Sergisi’’ / 2014
Kosmos Seramik ve Heykel Halkası Karma Sergi / 2013
Artist 2013 / 23.Tüyap İstanbul Sanat Fuarı / Simurg’un Yolculuğu Sanat İnisiyatifi Sergisi

The artist; Hasan Aslan who was born in the year 1975 had started his education on sculpture art at Mimar Sinan University in the year 1993 and finished in the year 2000. He participated in a vast number of outdoor sculpture workshops after the school. The artist has predominantly created metal works in various sizes, using the electrode welding technique. the artist continues his unique works in his own atelier, which he founded in the year 2004.Just like an archeologist, the artist has initiated an inner excavation, striving to create his own personal mythos, by constructing nonfigurative masterpieces, with a minimalist style, by using mixed materials.

SOME EXHIBITIONS and WORKS
Artist 2014 / 24th Tüyap Istanbul Art Exhibition / Contrary Art Works Mixed Exhibition
Artist 2014 / 24th Tüyap Istanbul Art Exhibition / The Journey of Simurg Art Initiative Exhibition
Antalya Artoros Cultur&Art Festival 2014
Bodrum Art 212 ‘’ Exhibition of Me’’ / 2014
Cosmos Ceramic and Sculpture Circle Mixed Exhibition / 2013
Artist 2013 / 23th Tüyap Istanbul Art Exhibition / The Journey of Simurg Art Initiative Exhibition

C'belle -Beton - 2014.JPG görüntüleniyor
C'BELLE


C'belle - Beton - 2014.JPG görüntüleniyor
C'BELLE

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder