10 Temmuz 2015 Cuma

ROŞ 

Ressam ve sanat tarihçi ROŞ [Ruhiye Onurel], 1965 Gazi Magosa Kıbrıs’ta doğdu.  1991 yılında İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü’nden mezun oldu. 2011 yılında tamamlamış olduğu İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü “Sanat Tarihi Yüksek Lisans” programının ardından, 2013 yılında Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü “Sanat Bilimi Doktora” programına kabul edildi. ROŞ, tez aşamasında eğitimini sürdürmektedir.
1994’te Yusuf Taktak'ın öğrencisi olarak başladığı sanat çalışmalarına Taksim’deki atölyesinde devam etmektedir. 2001 yılındaki ilk kişisel sergisinden bu yana sekiz kişisel sergisi bulunmaktadır.
İki ve üç boyutlu yapıtlarında, bir yandan insan-makine-doğa ilişkisi, teknolojinin canlı yaşamındaki yeri ve çevresel etkileri gibi sorunları ele almakta, öte yandan günümüzün “hibritleşen” çok-katmanlı görüngüler sisteminin bulanık ve belirsiz yapısını, geçmiş kültürlerin gelenek ve inanç sistemleriyle kurduğu bağ üzerinden sorgulamaktadır. 


ROŞ BIOGRAPHYA

ROŞ [Ruhiye Onurel], who is a Painter and Art Historian was born in Cyprus in 1965. She graduated from İstanbul University Engineering Faculty Chemistry department in 1991. After getting a Master’s Degree in 2011 from Istanbul Technical University Social Sciences Art History Department, she got accepted to Işık University Graduate School of Social Sciences, “Science of Art” Department, as a PhD candidate in 2013. ROŞ currently has been writing her doctorate thesis. 
She started to study with Yusuf Taktak on her art-works in 1994 and still continuing her works in her studio which is in Taksim. She has eight solo exhibitions since her first personal exhibition in 2001. 

In her two and three dimensional works ROŞ deals with one side like the relation of human-machine-nature, problem of technology on nature life and enviromental effects, on the other side she questions the clouded and ambigious nature of today's "hybridized" multi-layered  system of perspectives by forging a link with past cultures and traditions.POSİN


OWLY

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder