13 Temmuz 2015 Pazartesi

CANAN GÜLDAL

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim Ana Sanat Dalı bölümünü derece ile bitirdi (1994). Resimsel biyografisi 90'lı yıllarda başlar. İlk sergisini suluboya resimleriyle 1999 yılında Adapazarı Sakarya Sanat Evi'nde açmıştır. 2000'li yıllar resimde kendi üslubunu kurmaya başladığı dönemdir. Dışavurumcu bir anlatım dili ve günlük yaşamdan beslenen algılamaları, izlenimleriyle oluşan duygularını tuvale aktaran Canan Güldal yarı soyut resimleriyle dikkatleri çekti. On kişisel resim sergisi açan sanatçı, yurt içinde çeşitli karma sergilere de katıldı. Birçok eseri özel kişi ve kurumların koleksiyonlarında yer almaktadır.
TED Bodrum Koleji'nde görsel sanatlar öğretmenliği yapan ressam çalışmalarını Bodrum'daki kendi resim atölyesinde sürdürüyor. İstanbul Ekslibris Derneği üyesidir. 2014 yılında Ekslibris çalışmasıyla Polonya'da üçüncülük ödülü aldı, çalışmaları birçok ülkede kataloglarda yayımlandı.

Kişisel Sergiler
1999 Adapazarı Sakarya Sanat Evi
2004 İstanbul Doku Sanat Galerisi
2004 Ankara Doku Sanat Galerisi
2005 İstanbul Doku Sanat Galerisi
2005 Ankara Doku Sanat Galerisi
2006 İstanbul Doku Sanat Galerisi
2006 Ankara Doku Sanat Galerisi
2007 Ankara Doku Sanat Galerisi
2009 İstanbul Piazza Art Gallery
2009 İstanbul City's Nişantaşı
2015 Muğla Trafo Bodrum Sanat Galerisi

Karma Sergiler
2003 Bandırma Resim Sergisi
2004 İstanbul Yaz Karması Doku Sanat Galerisi
2005 İstanbul Öğretmenler Resim Sergisi
2005 İstanbul Yaz Karması Doku Sanat Galerisi
2005 Ankara Yaz Karması Doku Sanat Galerisi
2005 Ankara - Çağdaş Ustalar Karması - PianoPiano Galeri
2005 Ankara - “Güney Asya Ağlıyor” Resim Sergisi
2006 İstanbul – Ankara Yaz Karması Doku Sanat Galerisi
2006 TÜYAP Sanat Fuarı
2006 Doku Sanat Galerisi- İstanbul
2007 Ankara Sanat Fuarı – Yaz Karması Resim Sergisi
2008 Ankara Doku Sanat - Karma Resim Sergisi
2009 Çekirdek Sanat - Küçük İşler Sergisi - İstanbul
2009 Cemal Reşit Rey - "Ekim Geçidi" Karma Sergisi - İstanbul


CANAN GÜLDAL
Graduated Marmara University Atatürk Education Faculty Art Painting Department with a degree (1994). Her painterly biography starts in 90's. Sheheld her firstexhibition at Adapazarı Sakarya Art House in 1999,with her watercolorpaintings. She started to establish her own painting style in 2000's. The artist has an expressionist manner, she transfers her feelings that originate from perceptions nourished from daily life and impressions. She draw attention with her semi-abstract paintings. The artist held ten solo painting exhibitions and participated various group exhibitions in Turkey. Many of her workstooktheirplaces in collections of privateentities and people.
The painter is teaching visual arts in TED Bodrum Collage and continues working at her own painting studio in Bodrum. She is a member of Exlibris Association. She won third prize in Poland with her Exlibris work in 2014, her works have been published in catalogues at many countries.
Solo Exhibitions
1999 Adapazarı Sakarya Art House
2004 İstanbul Doku Art Gallery
2004 Ankara Doku Art Gallery
2005 İstanbul Doku Art Gallery
2005 Ankara Doku Art Gallery
2006 İstanbul Doku Art Gallery
2006 Ankara Doku Art Gallery
2007 Ankara Doku Art Gallery
2009 İstanbul Piazza Art Gallery
2009 İstanbul City's Nişantaşı
2015 Muğla Trafo Bodrum Art Gallery

Group Exhibitions
2003 Bandırma Painting Exhibition
2004 İstanbul Summer Group Doku Art Gallery
2005 İstanbul Teachers Painting Exhibition
2005 İstanbul Summer Group Doku Art Gallery
2005 Ankara Summer Group Doku Art Gallery
2005 Ankara - Contemporary Masters Group - Piano Piano Gallery
2005 Ankara - “South Asia is Crying” Painting Exhibition
2006 İstanbul – Ankara Summer Group Doku Art Gallery
2006 TÜYAP Art Exhibition
2006 Doku Art Gallery- İstanbul
2007 Ankara Art Exhibition– Summer Group Painting Exhibition
2008 Ankara Doku Art- Painting Group Exhibition
2009 Çekirdek Art- Little Works Exhibition- İstanbul
2009 Cemal Reşit Rey - "October Passage" Group Exhibition- İstanbul

İLMEKLER I..JPG görüntüleniyor
İlmekler 1

İLMEKLER  II..JPG görüntüleniyor
İlmekler 2
İLMEKLER III..JPG görüntüleniyor
İlmekler 3


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder