13 Temmuz 2015 Pazartesi

HEYKELTRAŞ SAİT ADALI   
1950’de İstanbul’da doğdum. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Y.H. B. mezunuyum. Öğrenci iken birçok karma heykel sergileri ve yarışmalara katıldım. Cumhuriyetin 50. Yılı Maket Yarışması’nda 2.lik ödülü aldım. 1974’te İtalya’da heykel sanatını inceledim. 1977’de Şadi Çalık’tan diploma eskizinde birincilik alarak mezun oldum. Atatürk köşeleri ve rölyefler çalışmaya başladım. Türkiye’nin dört bir yanına dağılan “Kurtuluş Savaşı” konulu panolarla çalışmalarımı sürdürdüm. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde dekanlık yapmış 11 profesörümüzün büstlerini yaptım. Dekanlık binasına Atatürk Köşesi ve aynı binanın kokteyl salonuna “Profesör Tulb’un Anatomi Dersi” adlı eseri rölyef olarak çalıştım. Ayrıca Ahmet Aras, Sezai Türkeş, Nedim Akkohen, Aytan Yakın ve Kaya Turgut’un büstleri beğenilen çalışmalarım arasında oldu.
Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği üyesiyim, halen İ.T.Ü. Mimarlık Fak. Heykeltraş kadrosunda sanatımı sürdürmekteyim.

Kişisel Sergiler
1989 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi “Büst Sergisi”
1995 İ.T.Ü. Kültür Sanat Birliği “Seramik Sergisi”
1996 Perpa Sanat Merkezi “Rölyef Sergisi”
1999 Ortaköy Kültür Merkezi “Soyut Heykel Sergisi”
2004 İ.T.Ü. Maden Fakültesi “Seramik – Heykel Sergisi”
2005 Tekzen Sanat Galerisi “Heykel Sergisi”
2007 İ.T.Ü. Mermer Sempozyumu “Heykel Sergisi”                    
2008 Maden Fakültesi “Heykel Sergisi”
2009 Uluslararası Plastik Sanatlar Galerisi “Heykel Sergisi”
2010 Taksim Sanat Galerisi “Heykel Sergisi”
2010 Ankara Ziraat Bankası Galerisi “Heykel Sergisi”
İletişim

Tel: (0532)  211 00 44    e-mail: sait@saitadali.com                   

SAİT ADALI, SCULPTOR
I was born in İstanbul, in 1950.  I graduated from the State Academy of Fine Arts, Department of Sculpture. DSCI0403.JPGI have been involved in many group sculpture exhibitons and contests as a student. I attained second place in the Mockup Contest for the 50th Anniversary of the Republic. I focused on the art of sculpture in Italy in 1974. I graduated in 1977 by getting the first place in the graduation sketch assignment from Şadi Çalık. I started working on Atatürk memorial corners and reliefs. I carried on with the reliefs about the “War of Independence”,  that can be found all around Turkey. I made the busts of 11 professors who served as deans in the Cerrahpaşa Faculty of Medicine. I made an Atatürk memorial corner for the Dean’s Office at the Cerrahpaşa Faculty of Medicine, and the relief of the painting called “The Anatomy Lesson of Dr. Nicolaes Tulp” for the coctail hall of the same building. Other than these, the busts of Ahmet Aras, Sezai Türkeş, Nedim Akkohen, Aytan Yakın and Kaya Turgut are among my appreciated pieces of work.
I am a member of the International Association of Plastic Arts, and am currently performing my art at the Istanbul Technical University (I.T.U.) in a sculptor’s position.

Solo Exhibitions
1989 Cerrahpaşa Faculty of Medicine “Bust Exhibition”
1995 I.T.U. Culture and Arts Union “Ceramics Exhibition”
1996 Perpa Art Center “Relief Exhibition”
1999 Ortaköy Culture Center “Abstract Sculpture Exhibition”
2004 I.T.U. Faculty of Mining “Ceramics-Sculpture Exhibition”
2005 Tekzen Art Gallery “Sculpture Exhibition”
2007 I.T.U. Marble Symposium “Sculpture Exhibition” 
2008 I.T.U. Faculty of Mining “Sculpture Exhibition” 
2009 International Association of  Plastic Arts “Sculpture Exhibition” 
2010 Taksim Art Gallery “Sculpture Exhibition”
2010 Ankara Ziraat Bank Art Gallery “Sculpture Exhibition”
Contact
Tel:  (0532)  211 00 44   e-mail: sait@saitadali.com  


                  
AİLE BASKISI (1997).JPG görüntüleniyor
AİLE BASKISI


PAYLAŞIM (2007).JPG görüntüleniyor
PAYLAŞIM

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder