14 Temmuz 2015 Salı

BATURAL CIRIK


1986 yılında Mardin’de doğdu. Muğla- Bodrum’da yaşıyor ve çalışmalarını sürdürüyor. 2008-2012 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Resim bölümünü bitirdi. Halen, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Grafik Tasarım Anasanat Dalı Yüksek Lisans programına devam etmektedir.
ÇALIŞTAYLAR
2015 Portakal Çiçeği VII. Uluslararası Plastik Sanatlar Kolonisi Çalıştayı, Doğa Park, Sapanca / Türkiye  
2015 Muğla Bodrum Belediyesi Atık Metal Çalıştayı Bodrum / Muğla / Türkiye
2014 Kamusal Alanda Sanat Workshop “Neden Bugün Olmasın”  Bodrum / Muğla / Türkiye
SEÇİLMİŞ KARMA SERGİLER
2015 “Sezgisel Müdahale” Karma Sergi, Bodrum / Muğla
2014 “Bakış I” Peker Sanat Ödülleri Sergisi /Ankara
2014 “Gökyüzüne Düştükten Sonra” 72. Devlet Resim ve Heykel Yarışması Sergisi         /Ankara
2014 “Otosansür”, 36. DYO Resim Yarışması Sergisi İstanbul, Eskişehir, İzmir, Ankara, Samsun, Ş.Urfa, Adana
2014 “Bakış”, 13.Şefik Bursalı Resim Yarışması Sergisi /Ankara
2014: “Kamusal Alanda Sanat” Karma Sergi, Muğla/Bodrum
2013 “Bakış IV”, Egeart 5. Uluslararası Sanat Günleri Sergisi / İzmir


Batural Cırık
He was born in mardin in 1986, He is live in bodrum/Muğla and still  continues to his works.
he studied Department of Painting in Faculty of the Arts at the Muğla Sıtkı Koçman Üniversity between 2008-2012 years. Currently, He is still studying/continues master degree programme in department of  Graphic and Design.
WORKSHOPS
2015 Orange Blossom  “VII. International Plastik Arts Workshop Nature Park,
Sapanca / Türkiye  
2015 Municipality of Bodrum/Muğla “Waste Metal İnvestigation” Bodrum / Muğla / Türkiye
2014 In The Area of Publical Art Workshop “Why Not Today Become”  Bodrum / Muğla / Türkiye


SELECTED MİXED EXİBİTİONS
2015 “İntuitive İntervention ” Mixed Exibition, Bodrum / Muğla
2014 “View 1” Peker Art Award Exibition, Ankara/Turkey
2014 “ After  Falling The Sky” 72. State Painting and Sculpture Competition Exibition,
Ankara/Turkey
2014 “Autocensorship” , 36. DYO The Exibition of Painting Competition, Istanbul,    
Eskisehir, Izmir, Ankara, Samsun, S.urfa, Adana/ Turkey
2014 “View” 13. Şefik Bursalı Exibition of Painting Competition, Ankara/Turkey
2014 “ In The Area of Publical Art” Mixed Exibition, BODRUM-Muğla/Turkey
2013 “ View 4”, Egeart  5. The Exibition of International Art Days, İzmir/Turkey
Post-.jpg görüntüleniyor
POST


bakış.jpg görüntüleniyor
BAKIŞ

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder