10 Ağustos 2015 Pazartesi


BARIŞ YILMAZ

1979’da Ankara’da doğdu. 2005’de Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde lisans programını tamamladı. 2008’de Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim Ana Sanat Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2013 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde “Belirsizlik Kavramı ile Soyut Sanat İlişkisi Üzerine Görsel Çözümlemeler” isimli Sanat Eseri Raporu ile Doktorasını tamamladı. Halen 2010 yılında Araştırma Görevlisi olarak göreve başladığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde görevini sürdürmektedir.
Kişisel Sergiler
2014  “Eşik/Threshold”, Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi –Turgutreis/Bodrum
2011  “Belirsizlik” Resim Sergisi, Aysel Gözübüyük Sanat Evi - Ankara
2008  “Çelişkiler ve Kaos” Resim Sergisi - Atlas Sanat Galerisi –Ankara

He was born in Ankara in 1979. He graduated from Hacettepe University Faculty of Fine Arts Department of Painting in 2005. In 2008, He graduated M.F.A., Painting, Hacettepe University In 2013 at Hacettepe University Institute of Fine Arts "Uncertainty Visual Analysis on the Relations with the concept of Abstract Art" View Report on the Work of Art PhD. Still in 2010 he started working as a research assistant Muğla Sıtkı Koçman University, Faculty of Fine Arts in the Painting Department has been working.
Solo Exhibitions
2014  “Threshold” Şevket Sabancı  Center of Culture and Art – Turgutreis/Bodrum
2011- “Uncertainty” Painting Exhibition, Aysel Gözübüyük Art House - Ankara
2008-  “Paradoxes and Chaos” Painting Exhibition, Atlas Art Gallery - Ankara 


                                                 “Eşik-Bekleyiş”, 2015, alçı,şakül,sandalye, 74x47x43cm.

                                       “Şakül ve Adam”, 2014, alçı,ahşap, 210x50x50cm.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder